ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με  άριστες γνώσεις οικονομικών, μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουμε υποθέσεις κάθε είδους για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις.

ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

  • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Έναρξη- Λήξη επιχειρήσεων
  • Οργάνωση- Επίβλεψη λογιστηρίων
  • ΦΠΑ
  • Εργατικά
  • ΙΚΑ
  • Μισθοδοσία
  • Φορολογικές Δηλώσεις