ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:

  • Τήρηση - Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
  • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών
  • Ασφαλιστικές ενημερότητες
  • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
  • Αναγγελίες ΟΑΕΔ και επιθεώρηση εργασιών
  • Διαχείριση προγραμμάτων ΟΑΕΔ